PERSONALSJEF TIL LEIE – HVA BETYR DET?

Vi kaller det personalsjef til leie, men våre kunder bestemmer i stor grad selv hvordan og hvor ofte de vil bruke oss. Her er noen spørsmål og svar som forklarer hva vi gjør og hvordan vi jobber.

  Hvilke oppgaver hjelper vi med?

Vi hjelper bedrifter med oppgaver og utfordringer som vanligvis hører hjemme hos ledere med personalansvar og overordnet ansvarlige for HR/personal. Grovt sett kan vi dele det i to hovedområder:

Hjelp til praktisk personaladministrasjon

Er arbeidsavtaler riktige, signerte og oppdaterte etter gjeldende regelverk? Håndterer dere personopplysninger og personaldokumenter riktig? Hvilken informasjon har de ansatte når det gjelder rettigheter og plikter på jobb? Har dere gode nok rutiner for personaloppfølging? Vi hjelper bedrifter med å gjennomgå, rydde opp i og kvalitetssikre personaldokumenter, retningslinjer og rutiner, både når det gjelder å følge regler og god praksis.

Oppfølging av medarbeidere i samarbeid med ledere

Vi bistår personalansvarlige i oppfølging av medarbeidere. Være seg som aktiv deltaker eller sparringspartner i konkrete saker som gjelder personal, eller som coach/motivator i en opplæringsramme. Et viktig mål i alle våre oppdrag er at leder skal lære mest mulig om personaloppfølging og bli tryggere i lederrollen.

Se en oversikt over våre tjenester her >>

  Hvem er kundene våre?

Vår mest «typiske» kunde er en liten eller mellomstor bedrift som ikke har en egen overordnet ansvarlig for oppgaver relatert til HR og personal. Personalansvaret ligger gjerne hos daglig leder, som følger opp sine ansatte selv eller gjennom linjeledere. En vanlig utfordring er at verken daglig leder eller mellomlederne har opplæring i oppfølging av medarbeidere, og dette gir seg utslag i ulike utfordringer i bedriften.

Vi hjelper også andre typer virksomheter som har behov for praktisk personalstøtte i enkeltsaker, i prosjekter, i tidsavgrensede perioder – eller rett og slett bare av og til.

  Hvordan jobber vi?

Bedrifter som leier oss inn får en fast kontaktperson, eller «personalsjef», som kan hjelpe bedriften på ulike måter etter ønske og behov.

Noen ganger er oppdraget klart. For eksempel ønsker bedriften å kurse sine mellomledere i oppfølging av medarbeidere, eller trenger hjelp til å løse en konkret personalsak. Andre ganger er oppdraget litt mer flytende. Da starter vi gjerne med et møte for å kartlegge hvor skoen trykker mest, og anbefaler en samarbeidsform basert på det som kommer fram i møtet.

Vi jobber gjerne ute i oppdragsbedriften når det er praktisk mulig og hensiktsmessig for jobben som skal gjøres. Når det er mest effektivt å gjøre jobben i våre egne kontorer og kommunisere/levere via elektroniske kanaler fra egne kontorer, gjør vi det. Det kommer også an på geografisk avstand mellom oss og kunden. Som regel vil leveransen være en kombinasjon av fysiske møter og elektronisk kommunikasjon.

  Hvordan fungerer en avtale om leie?

Vi kan leies inn både til enkeltjobber og løpende samarbeid.

Spesifisert oppdrag: Oppdraget spesifiseres og prises etter avtale, enten som en pakke (fastpris) eller løpende på timepris.

Abonnement: Bedrifter som ønsker en mer fleksibel ordning kan inngå avtale om et fast antall timer til bruk ved behov. For eksempel 10 timer per måned.

  Dere har allerede en personalsjef. Trenger dere oss da?

Personalsjefer som har mye å gjøre, eller som ønsker en sparringspartner, bør helt klart ta kontakt med oss! Vi er et rent supplement til bedriftens egne ressurser. Et ekstra hode, et par nye øyne, eller et sett ekstra hender, som personalsjefen kan ty til når det trengs.

Pellygata 73
1706 Sarpsborg