VÅRE TJENESTER

Hjelp til praktisk personaladministrasjon

Har dere mange «løse baller» rundt regler, rutiner og dokumenter som gjelder personal og
arbeidsforhold? Dere er ikke alene! Å være arbeidsgiver innebærer mange krav og en hel del
administrasjon. Uten en dedikert ansvarlig til å ta seg av dette, kan det fort bli uoversiktlig.

Vi hjelper bedrifter som ønsker å rydde opp i personaldokumenter og -rutiner, og kan blant annet
bistå med:

 • Gjennomgang og kvalitetssikring av arbeidsavtaler
 • Gjennomgang og oppdatering av personalrutiner og retningslinjer
 • Sikre at bedriftens håndtering av personaldokumenter er i tråd med lover og regler
Oppfølging av medarbeidere i samarbeid med leder

Personalansvar kan være krevende, og i noen tilfeller er det ekstra viktig å gjøre ting riktig i
arbeidsforhold. Teorien kan være vanskelig nok den – men å omsette den til praksis er ofte enda mer
utfordrende for ledere som kanskje ikke har gjort det før. Da kan det være smart å få hjelp fra noen
som har erfaring.

Vi hjelper ledere som ønsker støtte i medarbeideroppfølging og personalsaker, blant annet:

 • Sykefraværsoppfølging
 • Håndtering av uønsket adferd
 • Avvikling av arbeidsforhold

Vi kan bistå med sparring, veiledning eller aktiv deltakelse i oppfølgingen av medarbeider.

Kursing/coaching i personaloppfølging

De færreste ledere og linjeledere med personalansvar i små og mellomstore bedrifter har fått opplæring i
ledelse og personaloppfølging. Like fullt skal de ansatte kunne forvente at en leder kan sine
ledersaker. Hvilke forutsetninger har du selv og dine mellomledere for å utøve god personaloppfølging i
daglige og, ikke minst, håndtere de vanskelige tilfellene av og til?

Vi tilbyr både «grunnkurs» og skreddersydde kurs i personaloppfølging for ledere.

Analyse av arbeidsmiljø

Hva synes de ansatte om det å jobbe hos deg, sånn egentlig? Hvis du virkelig ønsker ærlige svar på
dette, må du stille de riktige spørsmålene. Du (og lederne dine) må også være innstilt på å gjøre noe
med forhold som de ansatte mener kan gjøres bedre.

Vi hjelper bedrifter som vil gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelser for å måle den faktiske «tempen»
i bedriften og bruke tilbakemeldingene til å gjøre endringer eller forbedringer hvis det trengs:

 • Bistand i planlegging av undersøkelsen med behovsavklaring, målsetting, temaer og
  gjennomføringsmåte
 • Utarbeidelse av undersøkelsen med spørsmål rundt valgte temaer
 • Hjelp til gjennomføring av undersøkelsen (elektronisk og/eller en-til- en-samtaler)
 • Oppsummering av funn i undersøkelsen med forslag til forbedringer/endringer
 • Oppfølging av ledere som skal gjennomføre endringer/forbedringstiltak i praksis
Bistand ved anskaffelse av HR-/personalsystem

Skal bedriften gå fra manuelle rutiner til systemer for første gang? Eller bytte til et nytt system? Vi har lang erfaring fra rådgivning i valg av personalsystemer og HR-løsninger og med hjelper dere med praktiske spørsmål i prosessen.

For eksempel:

 • Hva er minste minimum? Hva og hvor mye trenger dere systemer til?
 • Hvordan skal de nye rutinene være?
 • Arbeidsflyten – hvem skal se hvilken informasjon og hvem skal signere/attestere?
Hjelp til rekruttering og ansettelser

Å velge riktig person til en stilling i bedriften kan være gull verdt. En feilansettelse derimot, kan fort
bli en dyrekjøpt erfaring.

Vi hjelper gjerne til når dere skal finne og ansette den riktige medarbeideren, med alt fra
stillingsbeskrivelse og definisjon av ønskede kandidater, gjennomføring av intervjuer og utvelgelse, til
veiledning i hvordan dere tar imot den nyansatte på en god måte.

Pellygata 73
1706 Sarpsborg